RENTAEASY-SOVELLUKSEN KÄYTTÖEHDOT

1. Yleistä

RentaEasy-sovelluksen (”Sovellus”) omistaa ja sen tarjoaa käyttöön Renta Group Oy (”Renta”). Asentamalla sovelluksen ja/tai käyttämällä sovellusta Rekisteröity Asiakas tai Rekisteröitymätön Käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot ("Käyttöehdot"). Mikäli Rekisteröity Asiakas tai Rekisteröitymätön Käyttäjä ei hyväksy näitä Käyttöehtoja, Rekisteröityneellä Asiakkaalla tai Rekisteröitymättöllä Käyttäjällä ei ole oikeutta asentaa, avata tai käyttää sovellusta.


Renta pidättää oikeuden muuttaa näitä Käyttöehtoja milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Rekisteröityneen Asiakkaan tai Rekisteröitymättömän Käyttäjän katsotaan hyväksyneen päivitetyt Käyttöehdot käyttämällä sovellusta Käyttöehtoihin tehdyn muutoksen jälkeen. 

2. RentaEasy-sovellus

Sovellus on Rentan Rekisteröidyille Asiakkailleen ja Rekisteröitymättömille Käyttäjilleen suuntaama palvelu. Sovellusta on mahdollista käyttää joko perustasolla ilman rekisteröitymistä ("Rekisteröitymätön Käyttäjä") tai vaihtoehtoisesti rekisteröityneenä Asiakkaana asiakaskohtaisella käyttöoikeudella ("Rekisteröity Asiakas").

Rekisteröitymättömät Käyttäjät. 
Sovelluksen lataaminen ja käyttöönotto eivät edellytä Rekisteröitymättömältä Käyttäjältä rekisteröitymistä. Perustasolla Rekisteröitymätön Käyttäjä saa Sovelluksen kautta tietoa Rentan tuotteista, hinnoista, toimipaikoista ja palveluista. 

Rekisteröityneet Asiakkaat. 
Rekisteröityminen Sovellukseen edellyttää joko olemassa olevaa laskutusasiakkuutta tai liittymistä Rentan laskutusasiakkaaksi. Rentalla on oikeus olla hyväksymättä rekisteröitymistä. Rekisteröitynyt Asiakas voi myöntää käyttöoikeuksia yhdelle tai useammalle Pääkäyttäjälle, joka voi edelleen myöntää käyttöoikeuksia muille Rekisteröityneen Asiakkaan Käyttäjille.

Rekisteröityneellä Asiakkaalla on mahdollisuus tehdä Sovelluksen kautta vuokrakalustoa koskevia tilauksia ja palautuksia sekä seurata vuokralla olevaa kalustoa ja sen kustannuksia. 

Sovelluksen moitteettoman toiminnan varmistamiseksi Rekisteröityneen Asiakkaan ja Rekisteröitymättömän Käyttäjän tulee huolehtia siitä, että hänellä on käytössä viimeisin sovellusversio.

3. Tuotevalikoma ja hinnasto

Sovelluksessa esitetty tuotevalikoima vastaa Rentan normaalia tuotevalikoimaa. Tuotevalikoima, tuotteiden saatavuus sekä hintatiedot voivat vaihdella toimipisteittäin. Esitetyt hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa. Arvonlisävero lisätään hintoihin laskutuksen yhteydessä.

Sopimusasiakkaiden asiakaskohtaiset hintatiedot esitetään Sovelluksessa. Hintojen esittämistä voidaan rajata käyttöoikeuksilla. 

Renta ei vastaa Sovelluksessa esitettävien hinta- ja tuotetietojen tai muun aineiston mahdollisista virheistä, puutteista tai muista vioista. 

4. Asiakaskohtaiset vuokraustiedot

Rekisteröitynyt Asiakas voi asiakas-/työmaakohtaisesti tarkastella vuokralla olevaa kalustoa. Sovelluksen kautta on nähtävissä vuokralla olevan kaluston määrät sekä laskennalliset kustannukset. Sovelluksen kautta nähtävissä olevat edellä mainitut tiedot ovat suuntaa-antavia ja lopulliset laskutusvaiheen määrät ja kustannukset voivat poiketa niistä. 

5. Tilaaminen ja palauttaminen

5.1 Vuokrakorin kerääminen

Rekisteröitynyt Asiakas voi tilata vuokrakalustoa Sovelluksen kautta. Rekisteröitynyt Asiakas voi valita vuokrakaluston toimistustavaksi joko noudon Rentan toimipisteeltä tai toimituksen työmaalle. Sitova vuokrasopimus syntyy kun Renta on vahvistanut kaluston saatavuuden tilausten osalta sekä mahdolliset kuljetuskustannukset. Kaluston vuokraamiseen sovelletaan Teknisen Kaupan konevuokraamojen yleisiä vuokrauksen ja palveluiden toimitusehtoja 2016 sisältäen Renta Oy:n lisäykset (TK Konevuokraus 2016, www.renta.fi/hinnasto).  

Sovelluksen käyttöoikeuksilla voidaan rajata, että Rekisteröityneen Asiakkaan Käyttäjän tekemät vuokrakaluston tilaukset eivät välity Rentalle ennen kuin ne ovat käyneet hyväksynnässä yrityskohtaisesti määritetyllä käyttäjällä. 

5.2 Palautuksen tilaaminen

Rekisteröitynyt Asiakas voi palauttaa vuokrakalustoa Sovelluksen kautta. Palautuspäivämääräksi merkitään päivämäärä, jolloin vuokrakalusto on Rekisteröityneen Asiakkaan palautusilmoituksen mukaan Rentan noudettavissa. 

5.3 Tankkauksen / huollon tilaaminen

Rekisteröitynyt Asiakas voi tilata vuokrakalustolle tankkauspalvelun / huollon Sovelluksen kautta. Tankkauspalvelun tilaukset ovat sitovia.


6. Immateriaalioikeudet

Sovellus ja sen sisältö, mukaan lukien mm. tavaramerkit, toiminimet, tuotetiedot ja kuvat, ovat Rentan ja/tai sen yhteistyökumppanien omaisuutta, jota suojaavat mm. tekijänoikeuslaki sekä kansainväliset immateriaalioikeussopimukset. Kaikki oikeudet Sovellukseen ja sen sisältöön pidätetään. Nimenomaisesti todetaan, että Rekisteröitynyt Asiakas tai Rekisteröitymätön Käyttäjä ei saa myöntää sovellukseen alilisenssiä, vuokrata, siirtää tai muuten jaella sovellusta tai sen käyttöoikeuksia muutoin kun miten näissä Käyttöehdoissa on sallittu.

Rekisteröityneellä Asiakkaalla tai Rekisteröitymättömällä Käyttäjällä ei ole oikeutta muuttaa, muunnella, poistaa, kopioida, julkaista, saattaa yleisön saataviin tai siirtää mitään immateriaalioikeuksien kohteita. Asiakkaan oikeus käyttää sovellusta rajoittuu ainoastaan näiden Käyttöehtojen mukaiseen käyttöön.

7. Käyttöoikeudet ja tunnukset

Rekisteröitynyt Asiakas hyväksyy itseään sitoviksi kaikki toimenpiteet, jotka on tehty Sovelluksen kautta Rekisteröityneen Asiakkaan tunnuksilla tai Rekisteröityneen Asiakkaan toimesta tai toimeksiannosta. Rekisteröityneen Asiakkaan tunnusten käyttö Sovelluksessa vastaa Rekisteröityneen Asiakkaan allekirjoitusta.

Rekisteröitynyt Asiakas on velvollinen säilyttämään tunnuksia huolellisesti. Mikäli Rekisteröitynyt Asiakas epäilee, että tunnukset tai salasana ovat joutuneet kolmannen osapuolen haltuun, tulee Rekisteröityneen Asiakkaan ilmoittaa siitä välittömästi Rentan yhteyshenkilölle. Yhteyshenkilö poistaa vanhat tunnukset ja avaa uudet. Reksiteröitynyt Asiakas vastaa kaikista käyttäjätunnuksellaan tehdyistä tilauksista sekä tunnuksien vaarantumisesta mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.

Rekisteröityneen Asiakkaan on ilmoitettava Rentalle Pääkäyttäjä(t) RentaEasy-käyttöoikeussopimuksessa. Renta toimittaa Rekisteröityneelle Asiakkaalle Pääkäyttäjän tunnukset hyväksyttyään Rekisteröityneen Asiakkaan rekisteröitymisen. Rekisteröitynyt Asiakas vastaa käyttöoikeuksien hallinnoinnista. Pääkäyttäjän muutoksesta on ilmoitettava Rentalle, jotta muutos voidaan saattaa voimaan.

Rekisteröityneen Asiakkaan Pääkäyttäjä ilmoittaa Rentalle Rekisteröityneen Asiakkaan muut Käyttöoikeuden saajat RentaEasy-käyttöoikeussopimuksella ja luo ja ylläpitää Rekisteröityneen Asiakkaan muiden käyttäjien tunnuksia. Pääkäyttäjä vastaa muiden Käyttöoikeuksien saajien tietojen ajantasaisuudesta. Pääkäyttäjällä on oikeus käyttää kaikkia Palvelun osia ja aineistoja, joihin Rekisteröityneellä Asiakkaalla on oikeus. Muut kuin Pääkäyttäjän tunnukset voivat olla käyttöoikeuksiltaan rajoitettuja. Pääkäyttäjä vastaa antamiensa tunnuksien käyttöoikeuden laajuudesta. Pääkäyttäjä vastaa käyttäjätuen antamisesta Rekisteröityneen Asiakkaan muille käyttäjille ja siitä kaikki Käyttöoikeuden saajat ovat tietoisia näistä Käyttöehdoista ja toimii Rentan ja Rekisteröityneen Asiakkaan välisenä yhteyshenkilönä RentaEasy-palveluun liittyvissä asioissa. 

Pääkäyttäjällä on vastuu ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin, jos hän havaitsee tai hänen tietoonsa saatetaan, että joku käyttäjistä toimii näiden Käyttöehtojen vastaisesti. Renta pidättää itsellään oikeuden lakkauttaa Rekisteröityneen Asiakkaan käyttöoikeuden, jos Rekisteröitynyt Asiakas käyttää sovellusta näitä Käyttöehtojen vastaisesti.

8. Rentan vastuu
Sovellus sisältöineen tarjotaan Rekisteröityneelle Asiakkaalle ja Rekisteröitymättömälle Käyttäjälle ”sellaisena kuin se on”. Renta ei vastaa Sovelluksessa välitettävän sisällön virheistä, puutteista tai muista vioista. Renta ei takaa Sovelluksen saatavuutta eikä sen keskeytyksetöntä tai virheetöntä toimintaa.  Renta ei vastaa mistään kuluista, menetyksistä tai muista mahdollisista välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka saattavat aiheutua tämän Sovelluksen käyttämisestä, Sovelluksessa annetusta informaatiosta tai siitä, ettei Sovellus ole käytettävissä, jollei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Joka tapauksessa Rentan vastuu on kuitenkin rajoitettu korkeintaan määrään, joka vastaa sovittua vuokrakaluston vuokraa ja/tai palvelun hintaa.

9. Evästeet
Renta käyttää Sovelluksessa evästeitä (ns. cookie-toiminto). Eväste on Sovelluksen käytön yhteydessä käyttäjän selaimeen tallennettava tekstitiedosto. Evästeet mahdollistavat esimerkiksi Sovelluksen käyttäjämäärien seurannan ja tiedon keräämisen siitä, miten ja milloin Sovellusta käytetään.

Rekisteröitynyt Asiakas ja Rekisteröitymätön Käyttäjä voi kytkeä pois evästeiden käytön selaimensa asetuksista. Lisätietoja selainkohtaisista käyttöohjeista saa selaimen valmistajalta. Renta suosittelee evästeiden käyttöä Sovelluksessa parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen saamiseksi.

10. Kolmansien osapuolien palvelut
Sovellus voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille sivustoille. Renta ei vastaa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen toiminnasta, sisällöstä, aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai muista ominaisuuksista. Näille sivuille siirtyessään käyttäjän tulee hyväksyä näiden sivujen mahdolliset käyttöehdot ja tietosuojaseloste ennen käytön aloittamista.

11. Henkilötietojen käsittely
Renta käsittelee ja kerää Rekisteröityneiden Asiakkaiden henkilötietoja palvelujen toteuttamiseksi sekä asiakassuhteiden ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Rentan tietosuojaselosteessa kuvataan henkilötietojen käsittelyä tarkemmin: www.renta.fi/tietosuojaseloste 
Rekisteröitymättömien Käyttäjien henkilötietoja ei kerätä.

12. Muut ehdot
Konevuokraukseen ja palveluihin sovelletaan Teknisen Kaupan konevuokraamojen yleisiä vuokrauksen ja palveluiden toimitusehtoja (TK Konevuokraus 2016) sisältäen Renta Oy:n lisäykset (www.renta.fi/hinnasto ). Vuosisopimusasiakkaiden kanssa noudatetaan vuosisopimusten mukaisia ehtoja. Asiakas sitoutuu jokaisen tilauksen yhteydessä voimassa oleviin toimitusehtoihin.

Renta saattaa muuttaa, päivittää, peruuttaa tai poistaa Sovelluksen, Sovelluksen sisältöä tai osia niistä harkintansa mukaan. Rekisteröityneen Asiakkaan tai Rekisteröitymättömän Käyttäjän tulee lopettaa Sovelluksen käyttäminen, jos Rekisteröitynyt Asiakas tai Rekisteröitymätön Käyttäjä ei hyväksy muutoksia Sovelluksen Käyttöehdoissa tai tietosuojaselosteessa. 

Rekisteröityneen Asiakkaan ja Rekisteröitymättömän Käyttäjän tulee käyttää Sovellusta sen sovelluskaupan käyttöehtojen mukaisesti, josta on hankkinut Sovelluksen. Rekisteröitynyt Asiakas ja Rekisteröitymän Käyttäjä vastaa kaikissa tapauksissa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet hänen toimiessaan näiden Käyttöehtojen mukaisesti.

Rekisteröitynyt Asiakas ja Rekisteröitymätön Käyttäjä vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta, käyttäjätunnuksensa ja salasanansa huolellisesta säilyttämisestä sekä laitteensa asianmukaisen tietoturvan järjestämisestä. Rekisteröitynyt Asiakas ja Rekisteröitymätön Käyttäjä vastaa kaikesta tunnuksillaan tapahtuvasta asioinnista Sovelluksessa.

Palvelun käyttämiseen ja näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia säännöksiä.

Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan erimielisyydet ensisijaisesti neuvotteluteitse. Mikäli sovintoratkaisuun ei päästä, erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asiakas voi viedä erimielisyyden myös kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. 

13. Yhteystiedot
Jos sinulla on kysyttävää näistä Käyttöehdoista tai Sovelluksesta, ota yhteyttä:
Renta Group Oy
Teknobulevardi 3
01530 Vantaa
info@renta.fi
Y-Tunnus 2732388-9